Nawigacja

Oferta Historia Patron Szkoły Hymn Szkoły

O szkole

Historia

  

     Szkoła została otwarta 1 września 1971 r. na budowanym jeszcze osiedlu Przyczółek Grochowski. Było to wielkie święto dla mieszkańców i głębokie przeżycie dla uczniów i nauczycieli. W pierwszym roku funkcjonowania uczyło się w niej 625 uczniów, a grono nauczycielskie liczyło 28 osób. Pierwszym dyrektorem placówki była Genowefa Milaczewska, potem funkcję tę pełniły kolejno: Maria Wersocka, Bożena Oździńska, Danuta Bisz, Irena Kniaź, a od 2004r. - Zofia Filip.
     W 1996 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Batalionów Armii Krajowej „Gustaw” i ‘Harnaś”. Wzięli w niej udział uczniowie, rodzice, dyrekcja, grono pedagogiczne. Uroczystość zaszczyciło liczne grono weteranów Batalionów AK „Gustaw” i ‘Harnaś”. Z tej okazji szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez kombatantów, który poświęcił kapelan Środowiska Żołnierzy AK bp Zbigniew Kraszewski, a w holu szkoły wmurowano tablicę upamiętniającą patronów.
       Obecnie w klasach I - VI i w czterech oddziałach przedszkolnych uczy się 730 uczniów. 
 Szkoła może poszczycić się laureatami wielu konkursów przedmiotowych, językowych, artystycznych i sportowych. Od wielu lat jesteśmy najlepszą szkołą w dzielnicy i wysoko notowaną w Warszawie. Uczniowie klas szóstych corocznie osiągali bardzo dobre wyniki ze „Sprawdzianu szóstoklasisty”. 
     Nasi wychowankowie chętnie biorą udział w licznych akcjach charytatywnych:
-pomoc powodzianom ze Świniar, „Góra grosza"
-leczenie operacyjne i rehabilitacja Magdy i Mikołaja
-zbiórki zabawek i książek dla dzieci z domów dziecka i świetlic terapeutycznych
-Szlachetna paczka i Paczka dla dzieciaczka
-zbiórki żywności dla schronisk w Celestynowie i Na Paluchu.
    Tradycją stało się organizowanie w listopadzie święta szkoły z udziałem kombatantów z Batalionów „Gustaw”         i „Harnaś”.   Z Patronami spotykamy się także podczas jasełek i poranków wielkanocnych. Stanowi to okazję do wspólnych rozmów i zabaw.
   Historię powstańczych batalionów poznajemy podczas klasowych spotkań z Patronami. W październiku porządkujemy groby żołnierzy AK na Powązkach.
    Każdego roku, dzięki pomocy i wsparciu rodziców, organizujemy festyn rodzinny. Jest to okazja do zacieśnienia kontaktów ze środowiskiem lokalnym, władzami dzielnicy i osiedla.
    W ramach integracji europejskiej uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają do Francji, gdzie mogą doskonalić język francuski, którego uczą się w szkole. Poznają historię, tradycje i obyczaje tego kraju. Biorą udział w międzynarodowej wymianie ozdób choinkowych, piszą listy do rówieśników z krajów europejskich.
    Ciekawą formą nauki są spotkania ze znanymi ludźmi kultury w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 
   Urozmaiceniem życia szkoły są organizowane wycieczki krajoznawcze, zielone szkoły, kolonie letnie, lekcje muzealne, wyjścia do teatrów i kin oraz dyskoteki. 
   Mimo upływu lat nasza „45-latka” staje się coraz piękniejsza. Mamy nowoczesne boisko, w salach lekcyjnych tablice multimedialne, wyremontowane korytarze i węzeł sanitarny. W 2017 roku Jubilatkę czeka całkowity lifting – termomodernizacja elewacji.
   Wieloletnia praca nauczycieli i uczniów zaowocowała zdobyciem zaszczytnych tytułów: „Szkoła z klasą 2.0”, „Varsavianistyczna szkoła”.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś"
  Szkoła Podstawowa Nr 279
  ul. Cyrklowa 1
  04-044 Warszawa

  REGON:000801384
  NIP: 113-19-22-976
 • 22 810-35-44
  fax: 22 810-35-44

Galeria zdjęć