Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś"
  Szkoła Podstawowa Nr 279
  ul. Cyrklowa 1
  04-044 Warszawa

  REGON:000801384
  NIP: 113-19-22-976
 • 22 810-35-44
  fax: 22 810-35-44

PartnerzyNumery kont

Świetlica Szkolna 

 92 1320 1537 4066 7344 3000 0001 BANK POCZTOWY

Stołówka - obiady 

32 1030 1508 0000 0005 5079 8085 

Rada Rodziców 

 65 1240 6146 1111 0000 4743 1102

W tytule przelewów bardzo prosimy o zamieszczanie następujących informacji: 

imię i nazwisko dziecka, klasa, a w przypadku wpłat za obiady dodatkowo miesiąc, za który Państwo dokonujecie opłaty. 

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw " i "Harnaś" w Warszawie przetwarza dane osobowe uczniów ( w tym dane osobowe ich rodziców/ opiekunów) w związku z realizacją przepisów prawa tj. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późn. zm.) 

Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś" z siedzibą przy: ul. Cyrklowej 1, 04-044 Warszawa .

Posiadają Państwo prawo wglądu do właściwych danych oraz ich poprawiania i uzupełniania.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś" w Warszawie NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków uczniów lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na szkolnych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie). 

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby , której wizerunek jest rozpowszechniany lub zezwolenia rodzica/ opiekuna prawnego ucznia. 

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw. 

 

 

Plan dzwonków aktualny dla klas I - VII

 

1. 8:00 –   8:45

2.  8:50 –   9:35

 3.  9:45 – 10:30

4. 10:40 – 11:25

5. 11:45 – 12:30

6. 12:50 – 13:35

7. 13:55 – 14:40

8. 14:45 – 15:30

9. 15:35 – 16:20

 

Piątek 19.10.2018
liczba odwiedzin: 3718263

CERTYFIKATY

 

 

Witamy na stronie Naszej Szkoły!

 

Wiadomości

 • - Obrazek 1

  Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w Dzielnicowym Konkursie Multimedialno-Filmowym "Powstanie Warszawskie obrazem pisane".

  Regulamin_konkursu_Powstanie_Warszawskie_obrazem_pisane.pdf

  Piotr Skrobek

  Piotr Kusek

 • SZANOWNI   RODZICE!

  OBIADY     ZA    PAŹDZIERNIK

  OPŁATA ZA OBIADY   

  OD      12   DO   31 PAŹDZIERNIKA  WYNOSI:

  KLASY       0   -   14 dni  x  6zł   =   84zł

  KLASY   I -  VIII  -  14 dni  x  4zł  =   56zł

   

  Szanowni Państwo, proszę o dokładne odliczenie kwoty , która została nadpłacona za obiady w miesiącach:

  wrzesień i październik.

  W tytule przelewów bardzo prosimy o zamieszczanie następujących informacji: imię i nazwisko dziecka, klasa,  miesiąc, za który Państwo dokonujecie opłaty. 

 • Warszawa 11.10.2018 r.

  Dyrektor szkoły informuje, że w związku z pozytywnymi wynikami stanu wody, zajęcia dydaktyczne w placówce wznowione zostają z dniem 12.10.2018 r. Z dniem jutrzejszym uruchomione zostaje wydawanie obiadów dla chętnych dzieci.

  Zofia Filip – dyrektor szkoły

   

 • 10.10.2018

   

  Szanowni Państwo,
  pragnę poinformować, że otrzymałam wyniki wody z MPWiK – są prawidłowe. W dniu jutrzejszym potwierdzenie badanych próbek mam otrzymać z Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej.  Jeżeli badane  próbki będą również prawidłowe, dzieci wracają do szkoły w piątek 12.10.2018 r.  po odwieszeniu podjętej przeze mnie decyzji.


  Zofia Filip - dyrektor szkoły

 •  

  Warszawa 8.10.2018 r.

  Szanowni Państwo, 
  informuję, że zajęcia dydaktyczne dla klas V-VIII odbywają się w 6 placówkach, łącznie w 16 salach lekcyjnych. Logistycznie  zorganizowanie takich zajęć dla klas I-IV jest niemożliwe.
  Oddział przedszkolny „0” przebywa w SP 135 przy ul. Bartosika 5, gdzie dla dzieci została przygotowana piękna sala. Jest również możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia. Koszt posiłków 7 zł. Zgłoszenia u wychowawcy.
       Ponadto, budynek szkoły został przyłączony bezpośrednio do sieci wodociągowej od ul. Kwarcianej. Prace przyłączeniowe zostały zakończone. Z informacji uzyskanych z MPWiK instalacja została zdezynfekowana, przepłukana, woda została spuszczona. Pobrano próbki do badań: od strony przyłącza i na moją prośbę wewnątrz budynku. We wtorek tj. 09.10.18 r. Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny m.st. Warszawy podejmą działania w celu przebadania wody w dwóch miejscach w budynku szkoły. Jeżeli wyniki pobranych próbek będą prawidłowe zajęcia lekcyjne zostaną natychmiast odwieszone.

 •  

  Szanowni Rodzice,
  Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 4 października trwają prace dotyczące bezpośredniego podłączenia szkoły do wodociągu miejskiego, z pominięciem Spółdzielni Przyczółek Grochowski.
  Dzięki pomocy, ogromnemu zaangażowaniu i zrozumieniu Dyrektorów ościennych szkół, możliwe było utworzenie planu zajęć edukacyjnych i opiekuńczych. 
  Poniżej zamieszczony plan zajęć dla klas.


  Oddział przedszkolny 0a – zbiórka przed szkołą i przejście pod opieką nauczycieli do SP nr 135

 •  

  Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie klas ósmych w dniach 4, 5 i 8 października odbywają zajęcia edukacyjne zgodnie z planem zamieszczonym poniżej: 

  Klasa_8a_i_8b_Siennicka.docx

  Klasa_8c_i_8d_Szczawnicka.docx

  Zajęcia zaczynają się o godzinie 8.00 ( klasa 8a i 8b Zespół Szkół ul. Siennicka 15- róg Grochowskiej i Siennickiej;

  klasa 8c i 8d Zespół Szkół ul. Szczawnicka 1 ) . Zbiórka przed wyznaczoną szkołą godz. 7.55. 

  Jednocześnie przypominamy wszystkim Rodzicom, którzy nie mogą zapewnić opieki  swoim dzieciom w dniach 03.10-8.10.2018 r., aby poprzez e-dziennik Librus lub na adres mailowy szkoły sp279@edu.um.warszawa.pl zgłosili wychowawcom potrzebę takiej opieki. Dzieci należy przyprowadzić na boisko szkoły o godz. 8.00. Wraz z wychowawcami uczniowie udadzą się do placówek wspomagających naszą szkołę. Jednocześnie informuję, że w związku z opieką zastępczą, nie możemy zabezpieczyć wyżywienia dzieciom. Odbiór dzieci z placówek zapewniających opiekę zastępczą do godziny 17.00.

 • Sytuacja w Szkole Podstawowej nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” przy ul. Cyrklowej 1 na Gocławiu

  Podczas wakacji w szkole przeprowadzono remont sieci wodno-kanalizacyjnej. Po jego zakończeniu rutynowo sprawdzono stan wody i okazało się, że jest ona zanieczyszczona bakterią kałową. Budynek szkolny zasilany jest z sieci Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski, w związku z tym zlecono badanie stanu wody również w sieci osiedlowej. Tam woda nie jest zanieczyszczona, z czego wni

 • Dyrektor szkoły informuje, że ze względu na brak wody podjął decyzję o zawieszeniu zajęć edukacyjnych w dniach 03.10 – 8.10.2018.

  Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą  do wszystkich Rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki  swoim dzieciom w dniach 03.10-8.10.2018 r., aby poprzez e-dziennik Librus lub na adres mailowy szkoły sp279@edu.um.warszawa.pl zgłosili wychowawcom potrzebę takiej opieki. Dzieci należy przyprowadzić na boisko szkoły o godz. 8.00. Wraz z wychowawcami uczniowie udadzą się do placówek wspomagających naszą szkołę. Jednocześnie informuję, że w związku z opieką zastępczą, nie możemy zabezpieczyć wyżywienia dzieciom. Odbiór dzieci z placówek zapewniających opiekę zastępczą do godziny 17.00.

 •  

  Decyzją Dyrektora szkoła zamknięta w dniu 2.10.2018 roku do odwołania.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś"
  Szkoła Podstawowa Nr 279
  ul. Cyrklowa 1
  04-044 Warszawa

  REGON:000801384
  NIP: 113-19-22-976
 • 22 810-35-44
  fax: 22 810-35-44

Galeria zdjęć