Nawigacja

 • - Obrazek 1

  Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w Dzielnicowym Konkursie Multimedialno-Filmowym "Powstanie Warszawskie obrazem pisane".

  Regulamin_konkursu_Powstanie_Warszawskie_obrazem_pisane.pdf

  Piotr Skrobek

  Piotr Kusek

 • SZANOWNI   RODZICE!

  OBIADY     ZA    PAŹDZIERNIK

  OPŁATA ZA OBIADY   

  OD      12   DO   31 PAŹDZIERNIKA  WYNOSI:

  KLASY       0   -   14 dni  x  6zł   =   84zł

  KLASY   I -  VIII  -  14 dni  x  4zł  =   56zł

   

  Szanowni Państwo, proszę o dokładne odliczenie kwoty , która została nadpłacona za obiady w miesiącach:

  wrzesień i październik.

  W tytule przelewów bardzo prosimy o zamieszczanie następujących informacji: imię i nazwisko dziecka, klasa,  miesiąc, za który Państwo dokonujecie opłaty. 

 • Wznowienie zajęć

  Warszawa 11.10.2018 r.

  Dyrektor szkoły informuje, że w związku z pozytywnymi wynikami stanu wody, zajęcia dydaktyczne w placówce wznowione zostają z dniem 12.10.2018 r. Z dniem jutrzejszym uruchomione zostaje wydawanie obiadów dla chętnych dzieci.

  Zofia Filip – dyrektor szkoły

   

 • 10.10.2018

   

  Szanowni Państwo,
  pragnę poinformować, że otrzymałam wyniki wody z MPWiK – są prawidłowe. W dniu jutrzejszym potwierdzenie badanych próbek mam otrzymać z Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej.  Jeżeli badane  próbki będą również prawidłowe, dzieci wracają do szkoły w piątek 12.10.2018 r.  po odwieszeniu podjętej przeze mnie decyzji.


  Zofia Filip - dyrektor szkoły

 •  

  Warszawa 8.10.2018 r.

  Szanowni Państwo, 
  informuję, że zajęcia dydaktyczne dla klas V-VIII odbywają się w 6 placówkach, łącznie w 16 salach lekcyjnych. Logistycznie  zorganizowanie takich zajęć dla klas I-IV jest niemożliwe.
  Oddział przedszkolny „0” przebywa w SP 135 przy ul. Bartosika 5, gdzie dla dzieci została przygotowana piękna sala. Jest również możliwość wykupienia całodziennego wyżywienia. Koszt posiłków 7 zł. Zgłoszenia u wychowawcy.
       Ponadto, budynek szkoły został przyłączony bezpośrednio do sieci wodociągowej od ul. Kwarcianej. Prace przyłączeniowe zostały zakończone. Z informacji uzyskanych z MPWiK instalacja została zdezynfekowana, przepłukana, woda została spuszczona. Pobrano próbki do badań: od strony przyłącza i na moją prośbę wewnątrz budynku. We wtorek tj. 09.10.18 r. Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny m.st. Warszawy podejmą działania w celu przebadania wody w dwóch miejscach w budynku szkoły. Jeżeli wyniki pobranych próbek będą prawidłowe zajęcia lekcyjne zostaną natychmiast odwieszone.


  Organizacja zajęć

   Uczniowie klas VII – VIII spotykają się z nauczycielami przed wejściem do szkół, w których odbywają się zajęcia.
  Uczniowie klas V – VI zbiórka przed szkołą SP 279  o godz. 7.50 i przejście pod opieką nauczycieli do poszczególnych szkół. Powrót klas V – VI pod opieką nauczycieli pod SP 279. 


  Rodzice uczniów klas I - IV, którzy nie mogą zapewnić opieki  swoim dzieciom w dniach 8-11.10. 18 r. zgłaszają wychowawcom potrzebę takiej opieki poprzez e-dziennik Librus lub na adres mailowy szkoły sp279@edu.um.warszawa.pl
  Dzieci należy przyprowadzić na boisko szkoły o godz. 8.00. Wraz z wychowawcami uczniowie udadzą się do placówki wspomagającej naszą szkołę - SP375 przy ul. Abrahama 10. W związku z opieką zastępczą, nie możemy zabezpieczyć wyżywienia dzieciom. Istnieje możliwość zrobienia zakupów w sklepiku szkolnym. Odbiór dzieci z placówki wspomagającej do godziny 17.00.
      
  Wszyscy uczniowie klas 0 – VIII zobowiązani są do zabrania obuwia na zmianę. 
  Zebrania rodzicielskie zaplanowane na 09.10.18 r. nie odbędą się. Spotkania przełożone zostają na 16.10.18 r.


  Dyrektor szkoły
   

  Grafik zajęć dydaktycznych i opiekuńczych w dniach 10-11.10.2018  : grafik_pracy_klas_i_nauczycieli_sroda_czwartek.docx

 •  

  Szanowni Rodzice,
  Dyrektor szkoły informuje, że od dnia 4 października trwają prace dotyczące bezpośredniego podłączenia szkoły do wodociągu miejskiego, z pominięciem Spółdzielni Przyczółek Grochowski.
  Dzięki pomocy, ogromnemu zaangażowaniu i zrozumieniu Dyrektorów ościennych szkół, możliwe było utworzenie planu zajęć edukacyjnych i opiekuńczych. 
  Poniżej zamieszczony plan zajęć dla klas.


  Oddział przedszkolny 0a – zbiórka przed szkołą i przejście pod opieką nauczycieli do SP nr 135 przy ul. Przemyka 5 (dawna Bartosika). Klasa 0a, po skorzystaniu z szatni, przejdzie do sali lekcyjnej znajdującej się obok hali sportowej. Jest możliwość wykupienia obiadu (zupa+ drugie danie+ deser) koszt 5zł. Chętni uczniowie zgłoszą się do nauczyciela. 


  Wszyscy uczniowie klas 0 – VIII zobowiązani są do zabrania obuwia na zmianę. 


  Uczniowie klas VII – VIII spotykają się z nauczycielami przed wejściem do szkół, w których odbywają się zajęcia.
  Uczniowie klas V – VI zbiórka przed szkołą SP279  o godz. 7.50 i przejście pod opieką nauczycieli do poszczególnych szkół. Powrót klas V – VI pod opieką nauczycieli pod SP279.

   

   Rodzice uczniów klas I - IV, którzy nie mogą zapewnić opieki  swoim dzieciom w dniach 8-9.10.2018 r. zgłaszają wychowawcom potrzebę takiej opieki poprzez e-dziennik Librus lub na adres mailowy szkoły sp279@edu.um.warszawa.pl

  Dzieci należy przyprowadzić na boisko szkoły o godz. 8.00. Wraz z wychowawcami uczniowie udadzą się do placówki wspomagającej naszą szkołę - SP375 przy ul. Abrahama 10. W związku z opieką zastępczą, nie możemy zabezpieczyć wyżywienia dzieciom. Istnieje możliwość zrobienia zakupów w sklepiku szkolnym. Odbiór dzieci z placówki wspomagającej do godziny 17.00.

   

                                                                                                                                                                             Dyrektor szkoły

  Grafik_zajęć edukacyjnych.docx

 •  

  Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie klas ósmych w dniach 4, 5 i 8 października odbywają zajęcia edukacyjne zgodnie z planem zamieszczonym poniżej: 

  Klasa_8a_i_8b_Siennicka.docx

  Klasa_8c_i_8d_Szczawnicka.docx

  Zajęcia zaczynają się o godzinie 8.00 ( klasa 8a i 8b Zespół Szkół ul. Siennicka 15- róg Grochowskiej i Siennickiej;

  klasa 8c i 8d Zespół Szkół ul. Szczawnicka 1 ) . Zbiórka przed wyznaczoną szkołą godz. 7.55. 

  Jednocześnie przypominamy wszystkim Rodzicom, którzy nie mogą zapewnić opieki  swoim dzieciom w dniach 03.10-8.10.2018 r., aby poprzez e-dziennik Librus lub na adres mailowy szkoły sp279@edu.um.warszawa.pl zgłosili wychowawcom potrzebę takiej opieki. Dzieci należy przyprowadzić na boisko szkoły o godz. 8.00. Wraz z wychowawcami uczniowie udadzą się do placówek wspomagających naszą szkołę. Jednocześnie informuję, że w związku z opieką zastępczą, nie możemy zabezpieczyć wyżywienia dzieciom. Odbiór dzieci z placówek zapewniających opiekę zastępczą do godziny 17.00.

  Wychowawcy klas będą  informować Rodziców, w której placówce przebywają uczniowie poszczególnych klas.

  Oddział przedszkolny 0A będzie przebywał w Szkole Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11.

  W dniach  3-8.10. 2018 zbiórka dzieci z oddziału „0a” o godzinie 8.00 na boisku naszej szkoły.

  Trzylatki mają zapewnioną opiekę w Przedszkolu nr 54 przy ul. Bracławskiej 8a.

  Z poważaniem Dyrektor Szkoły

  Zofia Filip

 • Sytuacja w Szkole Podstawowej nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” przy ul. Cyrklowej 1 na Gocławiu

  Podczas wakacji w szkole przeprowadzono remont sieci wodno-kanalizacyjnej. Po jego zakończeniu rutynowo sprawdzono stan wody i okazało się, że jest ona zanieczyszczona bakterią kałową. Budynek szkolny zasilany jest z sieci Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski, w związku z tym zlecono badanie stanu wody również w sieci osiedlowej. Tam woda nie jest zanieczyszczona, z czego wniosek, że wyciek do sieci wodociągowej musiał nastąpić na przyłączu do szkoły. Ponieważ najważniejsze dla władz dzielnicy jest zdrowie dzieci, natychmiast zastosowano środki zaradcze i przystąpiono do sprawdzenie źródła przecieku. Poinformowano dzieci, że muszą pić wodę wyłącznie z dystrybutorów, ustawionych na każdym piętrze szkoły. Do czasu otrzymania prawidłowych wyników pobranych próbek wody zamknięto dopływ wody przeznaczonej do mycia rąk. Woda była tylko w toaletach. W tym czasie ustalano przyczynę złego stanu wody.

  Z uwagi na brak możliwości przygotowywania posiłków w kuchni znajdującej się w budynku szkoły, rodzice i dyrekcja placówki podjęli decyzję o zakupieniu obiadów dla chętnych uczniów, przygotowywanych i dostarczanych przez firmę zewnętrzną.

  Zarząd dzielnicy nie ma informacji o zatruciach pokarmowych dzieci ani innych tego typu przypadkach.

  Wyniki badań próbek wody z 27 września br. ujawniły, że stan wody poprawił się, ale była ona nadal zanieczyszczona. W zaistniałej sytuacji utrzymano wcześniej podjęte decyzje. Woda w kranach pozostała zakręcona. Woda do mycia rąk dostępna była dla dzieci w przenośnych umywalkach. Dostępne były chusteczki nawilżane, a nauczyciele i pracownicy pomagali maluchom czyścić nimi ręce. Woda do picia dla dzieci znajdowała się na każdym piętrze. W kuchni szkolnej nadal nie przygotowywano obiadów.

  28.09.18 r. odbyło się trójstronne spotkanie: burmistrza dzielnicy, przedstawicieli Rady Rodziców i dyrektorki szkoły. Podjęto na nim m.in. decyzję, że kuchnie dwóch sąsiednich szkół będą dostarczać dzieciom ze szkoły nr 279 zupę i bułkę w cenie 2 zł za porcję.

  1 października nastąpiła awaria rurociągu poza budynkiem szkoły, na terenie Spółdzielni Przyczółek Grochowski. Prawdopodobnie wodociąg pękł w miejscu potencjalnej wcześniejszej nieszczelności i przecieku kanalizacji do systemu wodnego.

  Sytuacja wymusiła zamknięcie dopływu wody do budynku szkoły. W związku z tym na teren szkoły zostały dostarczone przenośne toalety dla uczniów i pracowników szkoły. Awaria została usunięta najszybciej jak było to możliwe.

  Niestety, 2 października, dzień po usunięciu awarii, nastąpiła kolejna, także poza terenem szkoły. Tym razem odkryto przyczynę zanieczyszczenia – przy przyłączu do sieci rura była kompletnie zarośnięta rdzą. Zdaniem ekspertów to zdecydowało o przeciekach w systemie i doprowadziło do awarii, którą udało się usunąć jeszcze tego samego dnia.

  Niemniej jednak, ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych uczniom szkoły, dyrektor szkoły wystąpiła do władz dzielnicy o zamknięcie szkoły. Kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem dzieci zdecydowano, że zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze zostały zawieszone do odwołania. Zdaniem specjalistów uczniowie wrócą do szkoły w poniedziałek, 8 października. O terminie wznowienia zajęć lekcyjnych rodzice zostaną powiadomieni na stronach szkoły i dzielnicy.

  Zarząd Dzielnicy postanowił podjąć bardziej zdecydowane działania, zapobiegające w przyszłości podobnym wydarzeniom. W porozumieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji ustalono, że na koszt dzielnicy zostanie wykonane dla szkoły indywidualne przyłącze do przewodu wodociągowego przy ul. Kwarcianej. 

  Informujemy także, że problemy z opieką nad dzieckiem do 8 roku życia spowodowane tego typu nieszczęśliwymi wypadkami reguluje ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jej rozdział 7 „Zasiłek opiekuńczy” w artykule 32. 1. mówi:

  „Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza (...)”.

  Zarząd dzielnicy informuje jednocześnie, że wszystkie dzieci, którymi rodzice nie będą mogli się zająć, znajdą się od jutra pod fachową opieką pedagogiczną w sąsiednich placówkach oraz na terenie instytycji kultury, zarówno Gocławia, jak i całej dzielnicy.

 • Dyrektor szkoły informuje, że ze względu na brak wody podjął decyzję o zawieszeniu zajęć edukacyjnych w dniach 03.10 – 8.10.2018.

  Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą  do wszystkich Rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki  swoim dzieciom w dniach 03.10-8.10.2018 r., aby poprzez e-dziennik Librus lub na adres mailowy szkoły sp279@edu.um.warszawa.pl zgłosili wychowawcom potrzebę takiej opieki. Dzieci należy przyprowadzić na boisko szkoły o godz. 8.00. Wraz z wychowawcami uczniowie udadzą się do placówek wspomagających naszą szkołę. Jednocześnie informuję, że w związku z opieką zastępczą, nie możemy zabezpieczyć wyżywienia dzieciom. Odbiór dzieci z placówek zapewniających opiekę zastępczą do godziny 17.00.

  Wychowawcy klas będą  informować Rodziców, w której placówce przebywają uczniowie poszczególnych klas.

  Oddział przedszkolny 0A będzie przebywał w Szkole Podstawowej nr 397 przy ul. Afrykańskiej 11.

  W dniu 3.10.2018 zbiórka dzieci z oddziału „0” o godzinie 8.00 na boisku naszej szkoły.

  Trzylatki mają zapewnioną opiekę w Przedszkolu nr 54 przy ul. Bracławskiej 8a.

  Z poważaniem Dyrektor Szkoły

  Zofia Filip

 •  

  Decyzją Dyrektora szkoła zamknięta w dniu 2.10.2018 roku do odwołania.

 • WAŻNE!

   

  Drodzy Rodzice,
  ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych uczniom naszej szkoły, zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze, zostają zawieszone do odwołania. Jest to podyktowane brakiem wody w szkole. Dyrektor podejmuje decyzję o zamknięciu szkoły kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem dzieci. Bardzo prosimy o sprawny odbiór dzieci ze szkoły w dniu dzisiejszym.
  Dyrektor na bieżąco będzie informował o terminie wznowienia zajęć lekcyjnych.


  Dyrektor Szkoły

 •  

  Szanowni Rodzice,

  z przyczyn niezwiązanych z dotychczasowym problemem niezdatności wody, nastąpiła awaria rurociągu na terenie Spółdzielni Przyczółek Grochowski i został zamknięty  dopływ wody do budynku szkoły. W związku z tym na teren szkoły zostaną dostarczone przenośne toalety dla uczniów i pracowników szkoły. O zaistniałej sytuacji zostały powiadomione władze dzielnicy. Awaria ma zostać usunięta jak najszybciej. Bardzo prosimy, aby w miarę możliwości odbierać dzieci tuż  po skończonych  lekcjach. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

  Dyrektor szkoły

 •  

  Szanowni Państwo,

  przekazuję ustalenia z dzisiejszego spotkania z Burmistrzem Dzielnicy, Naczelnikiem Wydziału Oświaty,  Dyrektorem DBFO, Radą Rodziców, Dyrektorem szkoły.

  Od  1.10 -5.10 2018 r. dzieci z klas I - VIII, które zostały zgłoszone przez swoich rodziców  będą otrzymywały ciepły posiłek w postaci zupy. Będzie ona przygotowywana  w sąsiedniej szkole, przywożona i wydawana w jednorazowych naczyniach.

  Całodzienny posiłek dla oddziału przedszkolnego na najbliższy tydzień przygotowywany będzie w Przedszkolu nr 54  – można dokonywać wpłat na cały miesiąc.

  Rodzice uczniów klas I - VIII,  którzy opłacili obiady we wrześniu, nie dokonują wpłat -  opłaty dokonane za obiady, które miały być przygotowywane na terenie szkoły we wrześniu przejdą automatycznie na następny miesiąc.

  W dniu dzisiejszym  podjęte zostaną następne działania zmierzające do poprawy stanu wody. Kolejne badanie próbek wody odbędzie się 1.10.2018 r.

  W chwili obecnej, mając nadzieję, że wreszcie uda się uszlachetnić wodę przyjmujemy opłaty od klas I- VIII tylko na tydzień na wskazany numer konta :

  32 1030 1508 0000 0005 5079 8085

   

  5 dni x 2 zł= 10 zł ( 01.10- 5.10. 2018r.)

  Z poważaniem

   Zofia Filip

 •  

   Szanowni Państwo,

  zgodnie z obietnicą przekazuję następujące informacje:

  wyniki badań próbek wody, które otrzymałam w dniu 27 września br. poprawiły się , ale nadal wskazują na nieprawidłowości. W zaistniałej sytuacji utrzymuję wcześniej podjęte decyzje.

  1. Woda w kranach pozostanie zakręcona.

  2. Woda do mycia rąk dostępna jest dla dzieci w przenośnych umywalkach.

  3. Dostępne są chusteczki nawilżane.

  4. Woda do picia dla dzieci znajduje się na każdym piętrze. 

  5. Woda w sedesach i pisuarach jest z dolnopłuków.

  6.  W kuchni szkolnej nie będą przygotowywane obiady.

   Dla osób chętnych   w 2 szkołach ościennych będzie przygotowywana i dowożona zupa.            

                Koszt: zupa + kajzerka – 2 zł.

  Wychowawcy klas jutro do godz.10. 00 zbiorą od klasowych rad rodziców informacje o ilości chętnych uczniów do spożywania tego posiłku.

     Zapewniam Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej wyjaśnić przyczynę zaistniałej sytuacji. Sanepid w chwili obecnej nie wydał żadnych dodatkowych zaleceń. 28.09.18 r. odbędzie się trójstronne spotkanie: Burmistrz Dzielnicy, Rada Rodziców, Dyrektor szkoły. Będę na bieżąco informować Państwa o podejmowanych działaniach. 

   

  Z poważaniem

  Zofia Filip

   - Obrazek 1

   

   

   

 • Obiady- Catering

  MENU I GRAFIK OBIADÓW dla klas 0-VIII realizowanych przez zewnętrzną firmę w porozumieniu z Radą Rodziców : 

  grafik_obiadow.docx

  MENU_CATERING_26-28-WRZESIEN_KL.__0-8(1).doc

 • Sprzątanie Świata

   

     21 września 2018 r. uczniowie klas III i IV naszej szkoły  wzięli aktywny  udział w jubileuszowej Akcji Sprzątanie Świata -Polska pod hasłem "Akcja Segregacja! - 2x więcej, 2x czyściej". Wyposażeni w worki i rękawice pod opieką nauczycieli z ogromnym zaangażowaniem  porządkowali teren szkoły, obszar wokół Jeziora Gocławskiego i najbliższą okolicę.Pogoda tego dnia dopisała, a poczucie wykonania czegoś pożytecznego dało uczniom wielką satysfakcję.

  Sprzątanie Świata - Obrazek 1

 •  

  Reprezentanci naszej szkoły bardzo dobrze zaprezentowali się w dzielnicowych biegach przełajowych. W biegach indywidualnych Franciszek Mozol z klasy 6A zajął 3 miejsce w dzielnicy, natomiast kilku kolejnych uczniów znalazło się w pierwszej dziesiątce w swoich kategoriach wiekowych, dzięki czemu reprezentować będą naszą szkołę w październikowych biegach przełajowych na szczeblu warszawskim.

  W biegach sztafetowych świetnie spisały się zarówno dziewczynki jak i chłopcy. W kategorii dzieci (reprezentacja uczniów z klas IV, V i VI) dziewczynki zajęły 2 miejsce w dzielnicy, natomiest chłopcy 3 miejsce w dzielnicy. Wielkie gratulacje !!!

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

   - Obrazek 1

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 •  

     Szanowni Rodzice! Podręczniki do religii nie są objęte dotacją Nie będą również sprzedawane w szkole. Poniżej znajdziecie Państwo wykaz podręczników oraz adresy księgarni , w których możecie Państwo zakupić potrzebne ksiązki. 

  _podreczniki.adresy pdf

  Podreczniki_do_religii_w_roku_szkolnym_2018-2019.pdf

 •  

   

  Szanowni Państwo, informuję, że związku z przedłużającymi się pracami remontowymi czyli wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych i gospodarczych szkoła nie jest w stanie przygotować posiłków dla uczniów klas 2-8.  Podjęłam decyzję, że będą gotowane obiady przy użyciu wody  z  zakupionych baniaków dla  najmłodszych  dzieci tj. uczniów  oddziału przedszkolnego i klas I.  Niestety w takich warunkach nie jesteśmy w stanie przygotować posiłków dla wszystkich chętnych. Mamy nadzieję, że uda nam się wydawać obiady dla wszystkich już wkrótce.  Jako Dyrektor poczyniłam wszystkie możliwe kroki, aby przyspieszyć zakończenie prac.  Proszę o wyrozumiałość i śledzenie dalszych informacji na stronie internetowej szkoły.

  Dyrektor Szkoły Zofia Filip

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś"
  Szkoła Podstawowa Nr 279
  ul. Cyrklowa 1
  04-044 Warszawa

  REGON:000801384
  NIP: 113-19-22-976
 • 22 810-35-44
  fax: 22 810-35-44

Galeria zdjęć