Nawigacja

 •  

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ze względu na przedłużający się remont w Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3 w Warszawie oraz bezpieczeństwo  dzieci przebywających na terenie Szkoły, w okresie od 30 lipca 2018 roku do 14 sierpnia 2018 roku  oraz od  30 lipca 2018 roku do 17 sierpnia 2018 roku wakacyjny dyżur oddziału przedszkolnego i Wakacyjna Placówka Edukacyjna uruchomiona w ramach  Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”, zostały tymczasowo przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 72 przy ul. gen L. M. Paca 44 w Warszawie.

  Szczegółowych informacji udziela Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Zbaraska 3 nr tel. 22 810 28 82.

 •  

  Miło nam poinformować, że w tym roku nasza szkoła otrzymała tytuł Ambasadora Nadziei za wspieranie Fundacji Moja Nadzieja, dla której uczniowie klas I- VII promowali akcję szkolną " Cuksy na święta".  Wszystkim , krtórzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy.

  Koordynatorzy : Magdalena Wopjtczak , Monika Ubyszewska

   - Obrazek 1

 • Wyniki konkursów

  Wyniki konkursów

  Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2018

  Wyróżnieni uczniowie:

  LISZNIANSKI STEFAN

  GRZYBOWSKI ANTONI

  SZLUBOWSKA ALEKSANDRA

  TOLSDORF MARIA

  MARCINKOWSKI ADAM

  KWAPIEN ADAM

  RADZIKOWSKI MIKOLAJ

  JAN WOCH

  GORNA ALEKSANDRA

  KADEJ ALEKSANDER

  DZIADUL ZOSIA

  MARTA PYREK

  ERYK MALKIEWICZ

  GROBELNY HUBERT 

   

  Wyniki ogólnopolskiego konkursu chemicznego ALBUS 2018

  Wyróżnieni uczniowie:

  Dorota Tolsdorf

  Eryk Małkiewicz

   

   

 •  

  Zapisy na wolne miejsca do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”

  Zgodnie z harmonogramem Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” zapisy na wolne miejsca rozpoczynają się  21 czerwca 2018 roku od godziny 12.00. Zapisy na wolne miejsca będą trwały przez cały okres trwania wakacji tj. do 31 sierpnia 2018 roku. Decyzja o przyjęciu podejmowana jest w szkole, która organizuje Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”.


  Rodzice / prawni opiekunowie, którzy wypełnili kartę kwalifikacyjną w  elektronicznym systemie zapisów - za pośrednictwem strony internetowej  https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl  - w terminie  od 17 maja 2018 roku do  29 maja 2018 roku,  ale nie dokonali do 18 czerwca 2018 roku potwierdzenia woli uczestnictwa  w szkole do której uczeń został zakwalifikowany,  w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca  do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” powinni:

   

  • Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od  21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00 na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
  • Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce przez szkołę podać numer Pesel dziecka, na podstawie, którego zostanie wygenerowana karta kwalifikacyjna;
  • Po wygenerowaniu karty kwalifikacyjnej przez szkołę rodzic / prawny opiekun składa podpis;
  • Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
  • Rodzic / prawny opiekun  wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi  do szkoły potwierdzenie dokonania ww.  opłaty  lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).

   

  Rodzice / prawni opiekunowie, którzy w terminie od 17 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku w elektronicznym systemie zapisów (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) nie wypełnili karty kwalifikacyjnej, w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu   „Lato w Mieście 2018” powinni:

   

  • Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od  21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00   na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
  • Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce, przez szkołę, upoważniony pracownik w szkole, wprowadza dane o dziecku do elektronicznego systemu zgłoszeń;
  • Po wprowadzeniu niezbędnych danych osoba wypełniająca generuje wersję papierową karty, na której rodzic / prawny opiekun składa podpis;
  • Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
  • Rodzic / prawny opiekun wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi do szkoły potwierdzenie dokonania ww. opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).
 •  

    Drodzy Rodzice, kwotę za podręczniki zniszczone lub zagubione należy wpłacić na konto Organu prowadzącego szkołę, nr rachunku 73 1030 1508 0000 0005 5079 8026 , w treści przelewu należy wpisać:  Szkoła Podstawowa 279, ul. Cyrklowa 1, 04 – 044 Warszawa, zwrot za podręcznik, imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł podręcznika.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64 i 195 ) ze zmianami.

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

  Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

  ceny_za_zniszczone_lub_zagubione_podreczniki_.pdf

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  dla oddziałów przedszkolnych

  odbędzie się 22 czerwca (piątek) 

  0a godz. 10.00 sala 2

  0b godz. 10.00 sala1 

   

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

  odbędzie się

  22 czerwca  /piątek/

  dla klas I-II godz. 8.30

  /w klasach/

  dla klas III godz. 9.15

  /w sali gimnastycznej/

  dla klas IV-V godz. 9.15

  /w klasach/ 

  dla klas VI-VII godz. 10.30

  /w sali gimnastycznej/

  Przydzial_sal_w_dniu_zakonczenia_roku_szkolnego_2017_docx

   

 • - Obrazek 1

   - Obrazek 2

 •  

     Dyrektor Szkoły informuje, iż nawiązując do listu Burmistrza Dzielnicy Praga - Południe Pana Tomasza Kucharskiego skierowanego do Rodziców dzieci sześcioletnich pragnę poinformować, że każde dziecko, które od 1 września 2018 roku będzie uczęszczało do tzw. "zerówki" w szkole podstawowej otrzyma od Zarządu Dzielnicy Praga - Południe "Szkolną Paczkę Przedszkolaka" , w skład w której będą wchodziły : kredki, farby plastelina, blok rysunkowy oraz strój do zajęć wychowania fizycznego i worek. 

  Jednocześnie informuję, że wykaz wszystkich zajęć zaplanowanych dla  "Zerówkowiczów" w ramach bezpłatnego południowopraskiego programu "Przedszkolak w Szkole" , o którym mowa w ww. liście wraz z terminami  ich realizacji zostanie Państwu przekazany przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019. 
   

 • II miejsce uczniów klasy 4e

  II miejsce uczniów klasy 4e

  Ośmioro uczniów: Antoni Grzybowski, Małgorzata Korgol, Emilia Łapińska, Filip Płotica, Natalia Baumgarten, Tomasz Hury, Matylda Cienkowska, Aleksander Fordoński klasy IVe wzięło udział w dzielnicowym konkursie lingwistyczno - teatralnym "Catch my eye". Adaptacja "Romea i Julii" Williama Shakespeare w języku angielskim została  pokazana w Szkole Podstawowej nr 50 w Warszawie i zachwyciła kilkuosobowe jury. 

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  II miejsce uczniów klasy 4e - Obrazek 1

  II miejsce uczniów klasy 4e - Obrazek 2

 • 29 maja w Naszej Szkole odbyły się edukacyjne lekcje prowadzone przez pracowników z warszawskiego Zoo. W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas 0-3, którzy brali udział w zbiórce połączonej z konkursem „Zwierzęta w Zoo bawić się chcą”.  Podczas lekcji zostały ogłoszone wyniki konkursu:

  1 miejsce- klasa 1c

  2 miejsce- klasa 1a

  3 miejsce- klasa 3b

  Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim za zebranie tak dużej ilości przedmiotów!

  Edukatorzy z Zoo wyjaśnili dzieciom, jaka jest główna misja Ogrodów Zoologicznych, opowiadali ciekawostki związane z życiem zwierząt m.in. o tym, że zwierzęta podobnie jak dzieci - lubią się bawić. Uczniowie mieli okazję nie tylko dowiedzieć się o życiu niektórych bezkręgowców, ale również przyjrzeć się im z bliska. Dziękujemy Paniom z warszawskiego Zoo za ciekawą lekcję i drobne upominki dla każdej klasy. 

   - Obrazek 1

 • Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 75 zł (7,50 zł za jeden dzień) należy wpłacić na rachunek bankowy: 24 1030 1508 0000 0005 5111 6001.

   

  W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka - nr szkoły”(dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest dowód przelewu dostarczony do Szkoły Podstawowej Nr 279).

  Na tej podstawie będzie możliwe potwierdzenie woli zapisu dziecka na dyżur wakacyjny.

   

  W „ofercie naszej placówki” podana została kwota 7,00 zł za dzienne wyżywienie, które dotyczy dzieci korzystających z „LATA W MIEŚCIE 2018”.

                 

  Dla dzieci korzystających z „Dyżuru wakacyjnego” opłata wynosi 7,50 zł za dzienne wyżywienie.

 • W okresie luty - maj uczniowie klas czwartych brali udział w trzyetapowej olimpiadzie z j. angielskiego. Do ostatniego etapu zakwalifikowało się 6 osób. Pierwsze miejsce zdobyła Emilia Sołowej z klasy 4b, drugie - Paulina Pakuła 4b, trzecie Kacper Pietrykowski klasa 4c. Gratulujemy! 

   - Obrazek 1

 •  

  OPŁATY  ZA   OBIADY  CZERWIEC     2018

   Klasy   0  do 21.06 - 14dni x 5,50zł  =77zł

  Klasy   0   do 22.06 - 15dni x 5,50zł  = 82,50zł

  Klasy    0   do 29.06  - 20dni x 5,50zł  =110zł   /liczone z dyżurem wakacyjnym -25 -29 czerwca/ tylko uczniowie zgłoszeni do wychowawcy lub intendenta/

  Klasy    1 - 7   -  14 dni  x 3,50zł =  49zł        

  Nauczyciele   -     14dni x 5,50zł  = 77zł 

  Szanowni Rodzice, proszę o dokładne odliczenie wszystkich nieobecności na obiadach ,które były zgłoszone do intendenta. Obowiązkiem Rodziców jest pilnować  terminów opłat ,odpisów - wycieczki, zielone szkoły itp.-dokładnie klasa,kwota,m-c. 

   Intendent –tel. 22 871 72 01 lub 22 810 35 44  wew.31

  REZYGNACJĘ Z OBIADÓW W DANYM MIESIĄCU ZGŁASZAMY  WCZEŚNIEJ DO INTENDENTA

 •  

  ZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

  Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.docx

 • Zwierzęta w Zoo bawić się chcą!

    Zwierzęta w Zoo bawić się chcą!

   

  W naszej szkole trwa zbiórka zabawek dla zwierząt z warszawskiego Zoo, połączona z konkursem dla klas 0-III. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem i włączenie się do udziału w zbiórce :) Liczymy na Państwa pomoc! :)

  Organizatorzy,
  Klasa 3e

  Regulamin_Zbiorka_ZOO.pdf

    Zwierzęta w Zoo bawić się chcą! - Obrazek 1     Zwierzęta w Zoo bawić się chcą! - Obrazek 2  Zwierzęta w Zoo bawić się chcą! - Obrazek 3

 •  

  Informacja dot. Programu „Lato w Mieście 2018”

  Zapisy do Warszawskiego Programu  „Lata w Mieście 2018”  prowadzone będą przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, który od 17 maja 2018 r. od godziny 12.00 dostępny będzie pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl. 
  Rodzice dzieci zainteresowanych programem logują się w systemie. 
  Loginem jest pesel dziecka, hasło należy utworzyć samodzielnie. 
  Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać szkoły i ułożyć je od najbardziej preferowanej do najmniej. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 10 jednotygodniowych turnusów. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kończy pierwszy etap zapisów. Podanie adresu mailowego umożliwi przesłanie informacji o wyniku zapisów w terminie: 7 czerwca 2018 r. 
  Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie, w wysokości 7 zł za każdy dzień pobytu w szkole. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za posiłki w wakacyjnych placówkach edukacyjnych na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. (zaświadczenia wydaje pedagog szkoły).
  Zajęcia artystyczne, sportowe, edukacyjne, rekreacyjne zorganizowane w ramach oferty przedsięwzięć miejskich i dzielnicowych są bezpłatne. 
  Złożenie, do 18 czerwca br. do godziny 15.00, w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane, potwierdzenia dokonania opłaty lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat wraz 
  z wydrukiem karty kwalifikacyjnej (do pobrania z systemu) jest warunkiem przyjęcia do Programu „Lato w Mieście” 2018.

 • Szkolny Dzień Ziemi

  Szkolny Dzień Ziemi

   

  24 kwietnia w Naszej Szkole odbył się Szkolny Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie z Koła Teatralnego pod opieką Pana Piotra Skrobka oraz uczniowie z klasy 5b pod opieką wychowawcy, przygotowali przedstawienie zatytułowane "Ekologia pisana historią ludzkości". Pozwoliło ono zrozumieć wszystkim w jaki sposób człowiek od samego początku swego istnienia przekształcał i podporządkowywał sobie otaczający go świat. Tego dnia wszyscy zebrani na sali gimnastycznej mogli obejrzeć prezentację przygotowaną 
  przez Pana Michała Sendera i posłuchać o ogromnym problemie Wysp Śmieciowych.

  W związku z obchodami Dnia Ziemi 23 kwietnia przeprowadzony został szkolny konkurs "Znam polskie parki narodowe" zorganizowany przez Panią Iwonę Skiba-Kołodziejczyk.
  A oto wyniki:

  I miejsce - Lidia Epa ( 5b) , Piotr Łabędzki (5c)
  II miejsce - Filip Brzeski (5c), Zofia Zygmanowska (7a), Wiktoria Zyśk ( 5b)
  III miejsce - Maja Wiejak (7a) , Maciej Wojciechpwski (5a)

  Serdecznie gratulujemy!!!!

  Szkolny Dzień Ziemi - Obrazek 1

 • Wykaz  placówek realizujących Warszawski Program  „Lato w Mieście 2018” w formie wakacyjnych  placówek edukacyjnych

   

  w okresie od 25.06.2018 r. do 27.07.2018 r.

   

  1. Szkoła Podstawowa nr 72

  ul. gen. L. M. Paca 44

  nr tel. 22 277 14 30

   

  1. Szkoła Podstawowa  Integracyjna nr 135

   ul. G. Przemyka 5

  nr tel. 22 671 33 72

   

  1. Szkoła Podstawowa nr 143

  Al. Stanów Zjednoczonych 27

  nr tel. 22 617 72 32

   

  w okresie od 25.06.2018 r. do 13.07.2018 r.

   

  1. Szkoła Podstawowa nr 163

  ul. Osiecka 28/32

  nr tel. 22 277 14 42

   

  w okresie od 30.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

   

  1. Szkoła Podstawowa nr 60

  ul. Zbaraska 3

  nr tel. 22 810 28 82

   

  w okresie od 30.07.2018 r. do 10.08.2018 r.

   

  1. Szkoła Podstawowa nr 375

  ul. gen. R. Abrahama 10

  nr tel. 22 671 08 42

   

  w okresie od 13.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

   

  1. Szkoła Podstawowa nr 373

  ul. Angorska 2

  nr tel. 22 617 57 24

   

  1. Szkoła Podstawowa nr 397

  ul. Afrykańska 11

  nr tel. 22 617 68 03

   

  w okresie od 20.08.2018 r. do 31.08.2018 r.

   

  1. Szkoła Podstawowa nr 163

  ul. Osiecka 28/32

  nr tel. 22 277 14 42

   

  Harmonogram_zapisow_na_Warszawski_Program_Lato_w_Miescie_2018.xlsx

 • OPŁATY  ZA   OBIADY  MAJ     

  Klasy   0 - 18dni  x 5,50zł= 99zł-  ( 2 i 4 maja obiadów nie będzie ze względu na zbyt małą ilość dzieci - 4 osoby)

  Klasy 1-7        18  dni x 3,50zł = 63zł

  Nauczyciele    18dni x 5,50zł  = 99zł

  Opłaty za miesiąć MAJ dokonujemy  do  4 MAJA !!! Dziękujemy za terminowe wpłaty.    

  Proszę o dokładne odliczenie zwrotów za kwiecień, które zostały zgłoszone do intendenta /nieobecności odwołane,wycieczki,imię, nazwisko,klasa/

   Intendent –tel. 22 871 72 01 lub 22 810 35 44  wew.31

  REZYGNACJĘ Z OBIADÓW W DANYM MIESIĄCU ZGŁASZAMY  WCZEŚNIEJ DO INTENDENTA

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś"
  Szkoła Podstawowa Nr 279
  ul. Cyrklowa 1
  04-044 Warszawa

  REGON:000801384
  NIP: 113-19-22-976
 • 22 810-35-44
  fax: 22 810-35-44

Galeria zdjęć