Nawigacja

Kalendarium Zajęcia pozalekcyjne Przydział sal na spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019 Godziny pracy specjalistów szkolnych Kącik zdrowia Program Edukacji Kulturalnej

Rok szkolny 2018/2019

Kalendarium na rok szkolny 2018/2019

Kol.

nr

Rodzaj uroczystości

Termin

Osoby odpowiedzialne

 1.  

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018 r.

p. Mozol – oprawa muzyczna

p. Skrobek – poczet sztandarowy

 1.  

Zebranie z rodzicami – sprawy organizacyjne, wymagania, kryteria oceniania

11.09

dyrektor  szkoły, wychowawcy klas

 

 1.  

Zebranie z rodzicami uczniów klas VIII

18.09 godz.18.15

Nauczyciele j. polskiego, matematyki, j. angielskiego

 1.  

Sprzątanie Świata

14.09

p. Wojtczak  klasy III

p. A. Frączek, p. I. Skiba -Kołodziejczyk klasy IV

 1.  

Zebranie z rodzicami

„Bezpieczeństwo w sieci”

 

09.10

Pedagodzy – przygotowanie informacji

Wychowawcy klas – prelekcja dla rodziców

 1.  

Ślubowanie klas I

 

30.10

wychowawcy klas I

 1.  

Porządkowanie grobów                 na Powązkach

30.10

Wychowawcy klas V-VII

 1.  

Zebranie z rodzicami

 

13.11

Wychowawcy klas

Realizator zewnętrzny

 1.  

Święto Szkoły

 

26.11

 p. M. Skrobek, p. Mozol,                p. M. Lizińczyk

 1.  

Patriotyczny wieczór wspomnień

26.11

p. B. Łada, p.B. Zakrzewska,            p. M. Mozol, p. M. Skrobek

 1.  

Zebranie z rodzicami –

zagrożenia

11.12

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

Realizator zewnętrzny

 1.  

Wigilie klasowe

Jasełka –spotkanie bożonarodzeniowe                           z kombatantami

21.12

p. E. Redkiewicz, p.B. Kowalik,        p. M. Lizińczyk ,p. M. Mozol

 1.  

Przerwa świąteczna

 

23.12-01. 01. 2019 r.

 

 

 1.  

Rada klasyfikacyjna i zatwierdzająca oceny

 

14.01

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

 1.  

Zebranie z rodzicami

15.01

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

 1.  

Rada podsumowująca  I półrocze                               

22.01

dyrektor szkoły, liderzy zespołów i agend

 1.  

Rozpoczęcie II półrocza

21.01

 

 1.  

Ferie zimowe

28.01-10.02

 

 1.  

Bal karnawałowy

luty

Wychowawcy klas, Rada Rodziców

 1.  

Zebranie z rodzicami

 

05.03

Wszyscy nauczyciele

 1.  

Dzień Kreatywności  w szkole

Marzec 2019

Wszyscy nauczyciele

 1.  

Zebranie z rodzicami

09.04

Wszyscy nauczyciele

 1.  

Egzamin ósmoklasisty

15-16-17.04

 

 1.  

Spotkanie wielkanocne  z kombatantami

 

p. Skiba-Kołodziejczyk, p. M. Mozol

 1.  

Ferie wielkanocne

18-23.04

 

 1.  

Dzień Ziemi

29.04

p. I. Skiba- Kołodziejczyk,                  p. A. Frączek

 1.  

Wystawianie ocen

do 10.05

Nauczyciele przedmiotów

 1.  

Zebranie z rodzicami- zagrożenia

14.05

Nauczyciele przedmiotów

 1.  

Sportowy Dzień Dziecka

 

Nauczyciele wychowania fizycznego

 1.  

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych

27.05

Nauczyciele przedmiotów

 1.  

Rada klasyfikacyjna i zatwierdzająca oceny

10.06

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas

 1.  

Bal klas VIII

14.06

Wychowawcy klas VIII, Rada Rodziców

 1.  

Zakończenie roku szkolnego

21.06

 

 1.  

Rada podsumowująca rok szkolny

24.06.18 r.

Dyrektor szkoły, liderzy zespołów

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś"
  Szkoła Podstawowa Nr 279
  ul. Cyrklowa 1
  04-044 Warszawa

  REGON:000801384
  NIP: 113-19-22-976
 • 22 810-35-44
  fax: 22 810-35-44

Galeria zdjęć