Nawigacja

Pedagog szkolny Terapia pedagogiczna w szkole i w domu Psycholog Logopeda Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Specjaliści szkolni

Pedagog szkolny

Godziny pracy

Godziny pracy pedagoga od 10. 09. 2018.

PONIEDZIAŁEK         8:30 – 16:00

WTOREK                    8:30 – 13:00

ŚRODA                       8:30 – 14:00

CZWARTEK                8:30 – 14:00

PIĄTEK                       8:30 – 14:30

 

W dniu zebrań pedagog dyżuruje w godzinach 17:00 - 20:00


 

WARSZTATY DLA RODZICÓW

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zaprasza rodziców na warsztaty

Edukacja w zakresie prawidłowej komunikacji, a profilaktyka uzależnień i przemocy

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi i odbywać się będą w środy: 17.10, 07.11, 14.11
w godzinach 16:00 – 19:00

Zapisy na warsztaty w sekretariacie poradni tel. 22 610 21 32

 

Więcej tutaj: https://poradnia16.blogspot.com/2018/09/poradniapsychologiczno-pedagogiczna-nr_11.html?spref=fb


 

Kilka słów o środkach odurzających

Do środków odurzających zaliczamy każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii art.4 pkt.26.

Środki odurzające dzieli się na grupy, w zależności od stopnia ryzyka powstania uzależnienia, w przypadku używania ich w celach innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach medycznych.

Działanie odurzające mają nie tylko typowe  narkotyki czy dopalacze, ale też leki, czasem dostępne bez recepty. Należy uważać również na napoje energetyzujące, nie wolno dzieciom ich spożywać, są one niewskazane dla dzieci poniżej 12-13 roku życia. 

 

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ, JEŚLI PODEJRZEWAMY, ŻE DZIECKO ZAŻYŁO SUBSTANCJĘ ODURZAJĄCĄ:

 

- w przypadku narkotyków (w zależności od rodzaju narkotyku) niepokojące sygnały to: euforia lub agresja, niepokój ruchowy lub nadmierna senność, osłabienie reakcji na światło, przekrwienie gałek ocznych, rozszerzenie lub zwężenie źrenic. W przypadku zażycia marihuany, występuje też nadmierny, „wilczy” apetyt na słodycze i produkty zawierające cukier. W pomieszczeniach, których palono marihuanę wyczuwalna jest charakterystyczna, słodka woń.

Bezwzględnie należy wezwać pogotowie w przypadku: utraty przytomności, zaburzenia świadomości, zatrzymania oddechu czy nadmiernego pobudzenia psychoruchowego.

 

- w przypadku dopalaczy (nazywanych także nowymi narkotykami): Osoba po zażyciu może być agresywna. Dopalacze mogą spowodować halucynacje, rozdrażnienie, stany lękowe czy też nadmierne pobudzenie lub też osoba może być ospała i apatyczna. Osoba będąca pod ich wpływem może nie rozpoznawać najbliższych, być wobec nich agresywną.  Zażycie jakichkolwiek nowych narkotyków (w tym dopalaczy)  wiąże się z dużym ryzykiem zdrowotnym. Ich skład jest zmienny, substancje w nich zawarte są toksyczne nawet w mikroskopijnych dawkach, dlatego łatwo doprowadzić do ich przedawkowania, nawet ze skutkiem śmiertelnym

Każde zażycie narkotyków i dopalaczy uszkadza nieodwracalnie układ nerwowy, krążenia i upośledza działania niektórych narządów wewnętrznych.

 

- w przypadku spożycia nadmiernej ilości napojów energetycznych: przedawkowane może wywoływać niepokój, nadpobudliwość, bóle głowy, arytmię serca. Głównym składnikiem energetyków jest kofeina i tauryna. Pozostałe składniki to dwutlenek węgla, w niewielkich ilościach witaminy, głównie z grupy B, małe  ilości tłuszczu i białka. 

Duże dawki napojów mogą powodować wystąpienie działań ubocznych jak pobudzenie psychoruchowe, nudności, wymioty, osłabienie, przyspieszone bicia serca, niemiarowość serca, drgawki, porażenie ośrodka oddechowego. Bywały przypadki śmierci po przedawkowaniu tych napojów, najczęściej w przebiegu migotania komór.

 

Nie ma prostych i skutecznych recept na to, jak skutecznie uchronić dziecko przed narkotykami, ale jedno jest pewne: im lepszy mamy kontakt z dzieckiem, tym łatwiej ustrzeżemy je przed narkotykami. Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem, bo pozwala lepiej poznać jego świat, oczekiwania, marzenia, ale też różnorodne problemy. Nie bójmy się rozmawiać także na trudne tematy. Wiedza o narkotykach pomaga przełamać opory przed rozmową z dzieckiem. Im więcej wiemy o narkotykach, tym łatwiej przekonamy dziecko o ich szkodliwości. Używajmy rzeczowych argumentów.

 

Są sytuacje, których nie wolno bagatelizować. Masz prawo sądzić, że z dzieckiem

dzieje się coś niedobrego, gdy zauważysz kilka z wymienionych niżej objawów równocześnie:

 • oddala się od ciebie, staje się obce, mimo że wcześniej byliście blisko;
 • wyraża niechęć do rozmów, unika kontaktu, kręci w rozmowie, kłamie;
 • ma kłopoty z nauką, choć wcześniej dobrze sobie radziło, wagaruje;
 • jest niecierpliwe, rozdrażnione;
 • jest na zmianę pobudzone lub ospałe, sypia o dziwnych porach;
 • znika często w ciągu dnia z domu pod dowolnym pretekstem i stara się unikać kontaktu

po powrocie;

 • wraca bardzo późno lub bez uzgodnienia nocuje poza domem;
 • ma nowych znajomych, których nie chce zapraszać do domu;
 • kwestionuje szkodliwość narkotyków, uważa, że powinny być zalegalizowane;
 • ma nadmierny apetyt lub nie ma apetytu;
 • ma przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, przewlekły katar;
 • w jego pokoju dziwnie pachnie, miewa fifki i fajki różnych kształtów, bibułki do skrętów,
 • biały proszek, pastylki nieznanego pochodzenia, opalone folie aluminiowe, leki bez

recept, nieznane chemikalia;

 • z domu znikają pieniądze i wartościowe przedmioty.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości, czy ich dzieci zażywają dopalacze.

PORADNIA NARKOTYKOWA ON-LINE 

http://www.narkomania.org.pl


Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii http://www.kbpn.gov.pl/portal

http://dopalaczeinfo.pl

 

 

wersja do druku: Srodki_odurzajace_ulotka_pedagog_szkolny_sp_279.pdf


 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIUM SZKOLNE!

 

1.    Uczniowie klas I - VI mogą starać się o stypendium szkolne, ale warunkiem jego otrzymania jest spełnienie kryterium dochodowego.

2.    Stypendium może być przyznane uczniowi z rodziny, której dochód nie przekroczył 514 zł/na osobę w miesiącu sierpniu 2017.

Termin składania wniosków – 15 września 2017.

3.    Stypendium jest formą refundacji kosztów wydatków niezbędnych dla edukacji ucznia. Aby stypendium zostało wypłacone należy dostarczyć oryginalne faktury za okres, w którym stypendium zostało przyznane.

 

Druki wniosku można otrzymać u pedagoga szkolnego

 

Joanna Bieńkowska – Terlecka s. 42, II p.

tel. Tel. 22 870 72 15 wew. 28

email: pedagog279@gmail.com

 

lub pobrać tu:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

 

Więcej informacji o pomocy socjalnej na stronie warszawskiego 

Biura Edukacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i


 

UWAGA RODZICE!

Media donoszą o bardzo niebezpiecznym zjawisku w Internecie: „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski wieloryb”. Jest to odmiana „challengu“, czyli wyzwania, które gracze mają wykonać, a jego skutki są tragiczne.

„Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pełne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują zadania do wykonania. Codziennie otrzymują jedno ustalone zadanie. Zadania polegają m.in. na samookaleczeniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w internecie filmów z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych podobnych zadań, zlecanych przez tzw. opiekunów. W ostatni, 50. dzień, uczestnik otrzymuje zadanie skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. „

Czytaj więcej: http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/a/niebieski-wieloryb-wrozka-ognia-ostrzezenie-dla-szkol-w-koszalinie,11908834/

Więcej o samej grze: http://www.fpiec.pl/post/2017/03/13/smiertalnagradlanastolatkowniebkeiswieloryb

 

Mimo, że pierwsze przypadki zlecania wyzwań w ramach „Blue Whale” odnotowano w Rosji, w ostatnich dniach media donoszą o przypadkach w Polsce okaleczania się dzieci na skutek udziału w grze (wyzwaniu).

http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/72302,25,pk-niebezpieczna-dla-dzieci-gra-o-nazwie-niebieski-wieloryb-dotarla-do-polski-(komunikat)

http://www.rp.pl/Prawo-karne/303179912-Prokuratura-zwrocila-sie-do-MEN-ws-gry-niebieski-wieloryb.html#ap-2

 

KTO JEST NAJBARDZIEJ PODATNY NA UDZIAŁ W WYZWANIACH?

Niebieski Wieloryb” nie jest grą komputerową, lecz „wyzwaniem”. Zadania przekazuje się za pośrednictwem mediów społecznościowych.  Dlatego znalezienie sprawcy, który nakłania młodych ludzi do podejmowania wyzwań niebezpiecznych dla ich zdrowia i życia może być bardzo trudne.

Szczególnie podatne na udział w tego typu wyzwaniu mogą być:

 • osoby o niskiej samoocenie i poczuciu własnej wartości. Podejmując wyzwanie, młode osoby, będą chciały w ten sposób zaimponować rówieśnikom, zaistnieć w grupie. Pogoń za akceptacją grupy rówieśniczej jest charakterystyczna dla młodzieży w wieku dojrzewania. Dlatego chcąc zadbać o bezpieczeństwo dziecka, chcąc uchronić je przed podejmowaniem niebezpiecznych wyzwań, należy przyjrzeć się jego relacji z grupą rówieśniczą. Zwróćmy uwagę, czy dziecko jest akceptowane w grupie. Zapytajmy dziecko, czy ma przyjaciół w klasie. Porozmawiajmy z wychowawcą klasy, o tym jaką pozycję ma dziecko w klasie.
 • Osoby mało asertywne, nie umiejące odmawiać. Media donoszą, że z wyzwania Blue Whale trudno się wycofać, ponieważ „opiekun” grozi śmiercią. Porozmawiaj z dzieckiem, na temat sposobu radzenia sobie z naciskiem innych osób i grupy rówieśniczej. Czy zdarzyło się, aby dziecko popełniło jakiś czyn, ponieważ ktoś je usilnie do tego namawiał? Warto zastanowić się, skąd bierze się brak umiejętności odmawiania. Porozmawiajmy ze specjalistą na temat sposobów budowania asertywności u młodych ludzi
 • Osoby, które chętnie podążają za modą. Co jakiś czas przez Internet przechodzi pewna fala zainteresowania, będąca chwilową modą. Modne były już różnego rodzaju wyzwania (robienie sobie wskazanego w wyzwaniu zdjęcia, zjedzenie czegoś, wylanie czegoś na siebie). Nauczmy dzieci krytycznego myślenia o otaczającym go świecie. Pokażmy, że nie warto ulegać modom, że warto mieć swoje zdanie.
 • Nastolatki, które chętnie publikują swoje zdjęcia, lubią się chwalić w Internecie.

Atrakcyjność wyzwania podnosi fakt, że o wyzwaniu można pochwalić za pośrednictwem mediów społecznościowych publikując zdjęcie, które w ułamku sekundy zobaczą koledzy i koleżanki a nawet całe rzesze Internautów. Przypomnijmy dziecku, że w Sieci nic nie ginie, a każde zdjęcie tam wrzucone może być dalej powielane i udostępnianie poza kontrolą autora. Dlatego nauczmy dziecko rozwagi w publikowaniu zdjęć w Interneciecie

 

CO MOŻNA ZROBIĆ, ABY PRZECIWDZIAŁAĆ?

Należy zwrócić, uwagę na każdą zmianę w zachowaniu dziecka. Jeśli nagle dziecko stało się lękliwe lub nadmiernie wybuchowe, może to wskazywać, że dziecko znajduje się pod wpływem silnego stresu, a tym samym, że zaangażowało się w jakieś niebezpieczne wyzwanie.

Jeśli będziecie Państwo mieć podejrzenie, że ktoś nakłonił dziecko do udziału w wyzwaniu o nazwie „ Blue Whale” / „Niebieski Wieloryb” należy niezwłocznie powiadomić o tym pedagoga szkolnego lub Policję.

Można również zgłaszać to za pośrednictwem strony: https://dyzurnet.pl/niebieski-wieloryb---niebezpieczna-gra-wrod-mlodych-interautow.html

Pamiętajmy, że w Sieci cały czas pojawiają się nowe niebezpieczeństwa, których dorośli często nie są w stanie przewidzieć. Dlatego w dzisiejszych czasach, gdy dostęp do Internetu jest powszechny, najlepszą formą profilaktyki będzie stałe zainteresowanie rodziców, tym co dziecko robi w Sieci. Dobra relacja z dzieckiem, wzajemne zaufanie, troska, ale też wyraźne postawione granice pomogą w nauczeniu dziecka, jak radzić sobie w świecie pełnym niebezpieczeństw.

 

Aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas korzystania z Internetu, zachęcam do zapoznania się z treścią na stronach:

 

https://dyzurnet.pl/niebieski-wieloryb---niebezpieczna-gra-wrod-mlodych-interautow.html 

http://www.dzieckowsieci.pl

http://www.cps.edu.pl/media_o_nas-23.html

 

Tu można pobrać informację w wersji pdf: Informacja_dla_rodzicow_na_temat_Blue_Whale_.pdf

 


 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

zaprasza do udziału w warsztacie

MAM TĘ MOC

Warsztat ten jest zaproszeniem do podróży w poszukiwaniu skarbów, które mamy w sobie, czyli do:

 • odnalezienia na nowo swoich mocnych stron;
 • usłyszenia siebie – swoich potrzeb, emocji;
 • wyrażania siebie – żeby inni usłyszeli moje potrzeby i emocje.

 

Warsztat będzie prowadzony w oparciu o koncepcję komunikacji bez przemocy.

Zajęcia odbędą się 1 października 2016 r. w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 4 (okolice Muzeum Powstania Warszawskiego)

 

Zapisy:

Biuro Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

Tel. 22 499 37 33 (pon. - pt. 9.00  - 15.00) 

www.niebieskalinia.org/o-nas/aktualnosci/warsztat-mam-te-moc/ 

 


 

 

Kontakt

Sala: 42
Email: pedagog279@gmail.com
Telefon: 22 870 72 15 wew. 28

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś"
  Szkoła Podstawowa Nr 279
  ul. Cyrklowa 1
  04-044 Warszawa

  REGON:000801384
  NIP: 113-19-22-976
 • 22 810-35-44
  fax: 22 810-35-44

Galeria zdjęć