Nawigacja

Status prawny Władze Organizacja i sprawowane funkcje Struktura organizacyjna Zasady funkcjonowania Przedmiot działalności Struktura własnościowa i majątek Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Ewidencja i rejestry Zamówienia publiczne Nabór na wolne stanowiska pracy

BIP

Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś" w Warszawie działa na podstawie:
•    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
•    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
•    Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
•    Statutu, 

STATUT__279_.pdf

•    Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
•    Ramowego planu pracy szkoły,
•    Planu rozwoju Szkoły Podstawowej Nr 279,
•    Regulaminów organów szkoły:
      o    Regulaminu Rady Pedagogicznej.
      o    Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
      o    Regulaminu Rady Rodziców.

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Stołeczne Warszawy.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś"
  Szkoła Podstawowa Nr 279
  ul. Cyrklowa 1
  04-044 Warszawa

  REGON:000801384
  NIP: 113-19-22-976
 • 22 810-35-44
  fax: 22 810-35-44

Galeria zdjęć