Nawigacja

 •  

     Szanowni Rodzice! Podręczniki do religii nie są objęte dotacją Nie będą również sprzedawane w szkole. Poniżej znajdziecie Państwo wykaz podręczników oraz adresy księgarni , w których możecie Państwo zakupić potrzebne ksiązki. 

  _podreczniki.adresy pdf

  Podreczniki_do_religii_w_roku_szkolnym_2018-2019.pdf

 •  

   

  Szanowni Państwo, informuję, że związku z przedłużającymi się pracami remontowymi czyli wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych i gospodarczych szkoła nie jest w stanie przygotować posiłków dla uczniów klas 2-8.  Podjęłam decyzję, że będą gotowane obiady przy użyciu wody  z  zakupionych baniaków dla  najmłodszych  dzieci tj. uczniów  oddziału przedszkolnego i klas I.  Niestety w takich warunkach nie jesteśmy w stanie przygotować posiłków dla wszystkich chętnych. Mamy nadzieję, że uda nam się wydawać obiady dla wszystkich już wkrótce.  Jako Dyrektor poczyniłam wszystkie możliwe kroki, aby przyspieszyć zakończenie prac.  Proszę o wyrozumiałość i śledzenie dalszych informacji na stronie internetowej szkoły.

  Dyrektor Szkoły Zofia Filip

 •  

  11 wrzesnia 2018 roku odbędzie się zebranie z wychowawcami klas według ustalonego poniżej harmonogramu: 

  ZEBRANIA_2018-2019.docx

 • SZANOWNI       RODZICE!

  KOSZT   OBIADÓW  W  ROKU  SZKOLNYM   2018 – 2019   ZA JEDEN  DZIEŃ  WYNOSI :   

  kl. 0     śniadanie -1zł,     obiad –  4zł,        podwieczorek – 1zł   RAZEM        -     6zł

  KLASY    1 – 8   -      4zł   

  NAUCZYCIEL     -      6zł

  KLASY  "0"     JEDZĄ  OBIAD OD  3  WRZEŚNIA      20 dni  x  6zł  =     120zł

  Za miesiąc WRZESIEŃ  płacimy wyjątkowo  do   5 września.

  Pozostałe miesiące opłacamy z góry.

    XII  płacimy od 26.XI  do 30XI  pisząc w tytule za grudzień

  Za miesiąc STYCZEŃ  płacimy dopiero od 1 do 5 stycznia.

  Opłaty za posiłki będzie można dokonywać   TYLKO W FORMIE PRZELEWÓW –datą  płatności jest data wpływu wpłaty na rachunek bankowy szkoły.  Rodzice dostający wynagrodzenie  10  każdego miesiąca mogą płacić w późniejszym terminie tylko po wcześniejszym ustaleniu  z intendentem.

  NR  KONTA 

  32 1030 1508 0000 0005 5079 8085       w  tytule podając: nazwisko imię  dziecka, klasę i koniecznie za jaki miesiąc jest wpłata –można od razu robić odpisy jeżeli były wcześniej zgłoszone do intendenta, wszelkie wycieczki, zielone szkoły jak również dni ,w które dziecko będzie lub nie będzie jadło

  Nieobecność dziecka w danym dniu zgłaszamy najpóźniej do godz.8.30 pod nr tel.810 35 44 wew.31

  Wyjątkowe sytuacje dotyczące opłat proszę zgłaszać bezpośrednio do intendenta    810 35 44 lub 810 72 01 wew.31

 • Szanowni Państwo! Trwa aktualizacja strony internetowej szkoły. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy!

 • ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 ODBĘDZIE SIĘ

  3 WRZEŚNIA 2018r. 
  (poniedziałek)

  Klasy 0 – I         godz. 9.30
  Klasy II – III        godz.10.15
  Klasy IV – V        godz. 11.00
  Klasy VI – VIII     godz. 11.45

  Ze względu na przedłużający się remont szkoły
  oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 
  odbędzie się na boisku szkolnym.

  W momencie opadów deszczu zapraszamy 
  do sali gimnastycznej (wejście boczne).

  W tym dniu nie będzie zajęć opiekuńczych 
  dla dzieci.

   

  Rodzice/prawni opiekunowie uczestniczący w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych- wizrunek- przez administratora tj. SP279, chyba, że osoba wyrazi sprzeciw u administratora przed rozpoczęciem uroczystości. 
   

 •  

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ze względu na przedłużający się remont w Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Zbaraskiej 3 w Warszawie oraz bezpieczeństwo  dzieci przebywających na terenie Szkoły, w okresie od 30 lipca 2018 roku do 14 sierpnia 2018 roku  oraz od  30 lipca 2018 roku do 17 sierpnia 2018 roku wakacyjny dyżur oddziału przedszkolnego i Wakacyjna Placówka Edukacyjna uruchomiona w ramach  Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”, zostały tymczasowo przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 72 przy ul. gen L. M. Paca 44 w Warszawie.

  Szczegółowych informacji udziela Szkoła Podstawowa nr 60, ul. Zbaraska 3 nr tel. 22 810 28 82.

 •  

  Miło nam poinformować, że w tym roku nasza szkoła otrzymała tytuł Ambasadora Nadziei za wspieranie Fundacji Moja Nadzieja, dla której uczniowie klas I- VII promowali akcję szkolną " Cuksy na święta".  Wszystkim , krtórzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy.

  Koordynatorzy : Magdalena Wopjtczak , Monika Ubyszewska

   - Obrazek 1

 • Wyniki konkursów

  Wyniki konkursów

  Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2018

  Wyróżnieni uczniowie:

  LISZNIANSKI STEFAN

  GRZYBOWSKI ANTONI

  SZLUBOWSKA ALEKSANDRA

  TOLSDORF MARIA

  MARCINKOWSKI ADAM

  KWAPIEN ADAM

  RADZIKOWSKI MIKOLAJ

  JAN WOCH

  GORNA ALEKSANDRA

  KADEJ ALEKSANDER

  DZIADUL ZOSIA

  MARTA PYREK

  ERYK MALKIEWICZ

  GROBELNY HUBERT 

   

  Wyniki ogólnopolskiego konkursu chemicznego ALBUS 2018

  Wyróżnieni uczniowie:

  Dorota Tolsdorf

  Eryk Małkiewicz

   

   

 •  

  Zapisy na wolne miejsca do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018”

  Zgodnie z harmonogramem Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” zapisy na wolne miejsca rozpoczynają się  21 czerwca 2018 roku od godziny 12.00. Zapisy na wolne miejsca będą trwały przez cały okres trwania wakacji tj. do 31 sierpnia 2018 roku. Decyzja o przyjęciu podejmowana jest w szkole, która organizuje Warszawski Program „Lato w Mieście 2018”.


  Rodzice / prawni opiekunowie, którzy wypełnili kartę kwalifikacyjną w  elektronicznym systemie zapisów - za pośrednictwem strony internetowej  https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl  - w terminie  od 17 maja 2018 roku do  29 maja 2018 roku,  ale nie dokonali do 18 czerwca 2018 roku potwierdzenia woli uczestnictwa  w szkole do której uczeń został zakwalifikowany,  w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca  do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2018” powinni:

   

  • Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od  21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00 na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
  • Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce przez szkołę podać numer Pesel dziecka, na podstawie, którego zostanie wygenerowana karta kwalifikacyjna;
  • Po wygenerowaniu karty kwalifikacyjnej przez szkołę rodzic / prawny opiekun składa podpis;
  • Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
  • Rodzic / prawny opiekun  wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi  do szkoły potwierdzenie dokonania ww.  opłaty  lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).

   

  Rodzice / prawni opiekunowie, którzy w terminie od 17 maja 2018 roku do 29 maja 2018 roku w elektronicznym systemie zapisów (https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl) nie wypełnili karty kwalifikacyjnej, w celu ubiegania się o przyjęcie na wolne miejsca do Warszawskiego Programu   „Lato w Mieście 2018” powinni:

   

  • Zgłosić się do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (informacje o wolnych miejscach w szkołach dostępne będą od  21 czerwca 2018 roku od godz. 12:00   na stronie internetowej: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl);
  • Po potwierdzeniu możliwości przyjęcia na wolne miejsce, przez szkołę, upoważniony pracownik w szkole, wprowadza dane o dziecku do elektronicznego systemu zgłoszeń;
  • Po wprowadzeniu niezbędnych danych osoba wypełniająca generuje wersję papierową karty, na której rodzic / prawny opiekun składa podpis;
  • Upoważniona do udzielania informacji osoba w szkole, przekazuje rodzicowi / prawnemu opiekunowi zasady dokonania opłaty za wyżywienie;
  • Rodzic / prawny opiekun wnosi opłaty za posiłki oraz przynosi do szkoły potwierdzenie dokonania ww. opłaty lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat (przekazanie potwierdzenia opłat lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat jest warunkiem przyjęcia do Wakacyjnej Placówki Edukacyjnej).
 •  

    Drodzy Rodzice, kwotę za podręczniki zniszczone lub zagubione należy wpłacić na konto Organu prowadzącego szkołę, nr rachunku 73 1030 1508 0000 0005 5079 8026 , w treści przelewu należy wpisać:  Szkoła Podstawowa 279, ul. Cyrklowa 1, 04 – 044 Warszawa, zwrot za podręcznik, imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł podręcznika.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64 i 195 ) ze zmianami.

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

  Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

  ceny_za_zniszczone_lub_zagubione_podreczniki_.pdf

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  dla oddziałów przedszkolnych

  odbędzie się 22 czerwca (piątek) 

  0a godz. 10.00 sala 2

  0b godz. 10.00 sala1 

   

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

  odbędzie się

  22 czerwca  /piątek/

  dla klas I-II godz. 8.30

  /w klasach/

  dla klas III godz. 9.15

  /w sali gimnastycznej/

  dla klas IV-V godz. 9.15

  /w klasach/ 

  dla klas VI-VII godz. 10.30

  /w sali gimnastycznej/

  Przydzial_sal_w_dniu_zakonczenia_roku_szkolnego_2017_docx

   

 • - Obrazek 1

   - Obrazek 2

 •  

     Dyrektor Szkoły informuje, iż nawiązując do listu Burmistrza Dzielnicy Praga - Południe Pana Tomasza Kucharskiego skierowanego do Rodziców dzieci sześcioletnich pragnę poinformować, że każde dziecko, które od 1 września 2018 roku będzie uczęszczało do tzw. "zerówki" w szkole podstawowej otrzyma od Zarządu Dzielnicy Praga - Południe "Szkolną Paczkę Przedszkolaka" , w skład w której będą wchodziły : kredki, farby plastelina, blok rysunkowy oraz strój do zajęć wychowania fizycznego i worek. 

  Jednocześnie informuję, że wykaz wszystkich zajęć zaplanowanych dla  "Zerówkowiczów" w ramach bezpłatnego południowopraskiego programu "Przedszkolak w Szkole" , o którym mowa w ww. liście wraz z terminami  ich realizacji zostanie Państwu przekazany przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019. 
   

 • II miejsce uczniów klasy 4e

  II miejsce uczniów klasy 4e

  Ośmioro uczniów: Antoni Grzybowski, Małgorzata Korgol, Emilia Łapińska, Filip Płotica, Natalia Baumgarten, Tomasz Hury, Matylda Cienkowska, Aleksander Fordoński klasy IVe wzięło udział w dzielnicowym konkursie lingwistyczno - teatralnym "Catch my eye". Adaptacja "Romea i Julii" Williama Shakespeare w języku angielskim została  pokazana w Szkole Podstawowej nr 50 w Warszawie i zachwyciła kilkuosobowe jury. 

  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

  II miejsce uczniów klasy 4e - Obrazek 1

  II miejsce uczniów klasy 4e - Obrazek 2

 • 29 maja w Naszej Szkole odbyły się edukacyjne lekcje prowadzone przez pracowników z warszawskiego Zoo. W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas 0-3, którzy brali udział w zbiórce połączonej z konkursem „Zwierzęta w Zoo bawić się chcą”.  Podczas lekcji zostały ogłoszone wyniki konkursu:

  1 miejsce- klasa 1c

  2 miejsce- klasa 1a

  3 miejsce- klasa 3b

  Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim za zebranie tak dużej ilości przedmiotów!

  Edukatorzy z Zoo wyjaśnili dzieciom, jaka jest główna misja Ogrodów Zoologicznych, opowiadali ciekawostki związane z życiem zwierząt m.in. o tym, że zwierzęta podobnie jak dzieci - lubią się bawić. Uczniowie mieli okazję nie tylko dowiedzieć się o życiu niektórych bezkręgowców, ale również przyjrzeć się im z bliska. Dziękujemy Paniom z warszawskiego Zoo za ciekawą lekcję i drobne upominki dla każdej klasy. 

   - Obrazek 1

 • Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 75 zł (7,50 zł za jeden dzień) należy wpłacić na rachunek bankowy: 24 1030 1508 0000 0005 5111 6001.

   

  W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka - nr szkoły”(dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest dowód przelewu dostarczony do Szkoły Podstawowej Nr 279).

  Na tej podstawie będzie możliwe potwierdzenie woli zapisu dziecka na dyżur wakacyjny.

   

  W „ofercie naszej placówki” podana została kwota 7,00 zł za dzienne wyżywienie, które dotyczy dzieci korzystających z „LATA W MIEŚCIE 2018”.

                 

  Dla dzieci korzystających z „Dyżuru wakacyjnego” opłata wynosi 7,50 zł za dzienne wyżywienie.

 • W okresie luty - maj uczniowie klas czwartych brali udział w trzyetapowej olimpiadzie z j. angielskiego. Do ostatniego etapu zakwalifikowało się 6 osób. Pierwsze miejsce zdobyła Emilia Sołowej z klasy 4b, drugie - Paulina Pakuła 4b, trzecie Kacper Pietrykowski klasa 4c. Gratulujemy! 

   - Obrazek 1

 •  

  OPŁATY  ZA   OBIADY  CZERWIEC     2018

   Klasy   0  do 21.06 - 14dni x 5,50zł  =77zł

  Klasy   0   do 22.06 - 15dni x 5,50zł  = 82,50zł

  Klasy    0   do 29.06  - 20dni x 5,50zł  =110zł   /liczone z dyżurem wakacyjnym -25 -29 czerwca/ tylko uczniowie zgłoszeni do wychowawcy lub intendenta/

  Klasy    1 - 7   -  14 dni  x 3,50zł =  49zł        

  Nauczyciele   -     14dni x 5,50zł  = 77zł 

  Szanowni Rodzice, proszę o dokładne odliczenie wszystkich nieobecności na obiadach ,które były zgłoszone do intendenta. Obowiązkiem Rodziców jest pilnować  terminów opłat ,odpisów - wycieczki, zielone szkoły itp.-dokładnie klasa,kwota,m-c. 

   Intendent –tel. 22 871 72 01 lub 22 810 35 44  wew.31

  REZYGNACJĘ Z OBIADÓW W DANYM MIESIĄCU ZGŁASZAMY  WCZEŚNIEJ DO INTENDENTA

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś"
  Szkoła Podstawowa Nr 279
  ul. Cyrklowa 1
  04-044 Warszawa

  REGON:000801384
  NIP: 113-19-22-976
 • 22 810-35-44
  fax: 22 810-35-44

Galeria zdjęć